Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA INTÉZET
NARRATÍV KUTATÓCSOPORT

 

 

AKTIVITÁS MODUL

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Aktivitás-passzivitás modul

Az ágencia fogalmán belül összekapcsolódnak a cselekvések és a szándékok, azaz a cselekvésre való humán képesség és az intencionalitás. Az ágencia fontos összetevője az identitásnak. Az élettörténeteinknek rendszerint része az érett, felnőtt identitás elérése, az autonómia megszerzésének folyamata (McAdams, 2001), ami az ágencia témájára reflektál. Az ágencia megmutatkozhat többféle pszichológiai jelenségben, mint kontroll, teherbírás, fejlődés, dominancia, autonómia és függetlenség, melyekben közös az az emberre jellemző törekvés, hogy alakítsuk környezetünket (lásd például Szalai és mtsai, 2010). A modul célja az ágencia cselekvéses összetevőjének vizsgálata a szövegek szintjén, melyet feltételezésünk szerint az aktív és passzív igei kifejezések hordoznak. A modul képes arra, hogy ezen kifejezéseket kigyűjtse és számszerűsítse (lásd, Szalai és László, 2006).

Szalai K., László J. (2006): Az aktivitás-passzivitás modul kidolgozása Nooj tartalomelemző programmal. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged.

Szalai K., Ferenczhalmy R., Hargitai R., László J. (2010): Látássérültek élettörténeti szövegeinek elemzése az ágencia tükrében, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, május 27-29.

László János , Ferenczhalmy Réka , Fülöp Éva, Szalai Katalin (2012) The Role of Historical Trajectory in Social Representations of History: the Example of Agency In: Heller Mária , Kriza Borbála (szerk.) Identities, Ideologies and Representations in Post-transition Hungary . Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. pp. 369-384. 

Szalai K., János L (2010) Activity as a linguistic marker of agency: Measuring in-group versus out-group activity in Hungarian historical narratives EMPIRICAL TEXT AND CULTURE RESEARCH &:(4) pp. 50-58. (2010)