Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA INTÉZET
NARRATÍV KUTATÓCSOPORT

 

 

ÉRTÉKELŐ MODUL

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az értékelés modul szótárai olyan szavakat tartalmaznak, amelyek értékelő jelentést hordoznak: a narrátor vagy egy szereplő más szereplőre vonatkozó pozitív vagy negatív értékítéletét fejezik ki. A modul tartalmaz igéket, ezen belül értékelő aktusokat (pl. megdicsér, megbüntet) és morálisan értékelt aktusokat (pl. vitézkedik, elzüllik);  mellékneveket (pl. kedves, gonosz); főneveket, ezen belül értékelő igék és melléknevek főnévi alakjait (pl. dicséret, büntetés) és behelyettesítő főneveket (pl. zseni, gonosztevő); határozószavakat (pl. megdicsérve, megbüntetve) és végül érzelmi és kognitív állapotokat (pl. csodál, megvet). Az értékelés modul elkülönítve kezeli a pozitív és negatív értékeléseket. A modul a személyközi és csoportközi értékelő folyamatok vizsgálatánál alkalmazható (lásd pl. Csertő, 2009 és Csertő és László, 2010).

  • Csertő I. (2009). A személy- és csoportközi értékelés pszichológiai szempontú elemzése elbeszélő szövegekben. In VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (pp. 272-284). Szeged, 2009. december 3-4.
  • Csertő I., László J. (2010). Psychological analysis of interpersonal and intergroup evaluation in narratives. Paper presented at 9th Alps-Adria Psychology Conference, 16-18 September 2010, Klagenfurt, Austria