Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA INTÉZET
NARRATÍV KUTATÓCSOPORT

 

 

INTENCIÓ MODUL

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Intenció modul

Az intencionalitást szűk értelemben vizsgáljuk (lásd Ferenczhalmy és László, 2006) a szándéktulajdonítást azonosítjuk a szövegben. Bizonyos tekintetben minden aktív cselekvést kifejező ige intencionálisnak tekinthető (pl. boltba megyek, írok pár sort), azonban az elemzésben csak azokat az eseteket azonosítjuk, amikor explicit intencióról van szó, azaz ha a szövegben a szándéktulajdonítás jelölve van (pl. boltba szeretnék menni, azzal a céllal jöttem ide...).

A kényszer gráffal pedig azokat az eseteket azonosítjuk, amikor az intenció hiánya vagy a kényszerítés-kényszerítettség jelenik meg expliciten a szövegben (pl. én nem akartam idejönni, muszáj volt vele beszélnem).

Az intencionalitás és kényszer gráf olyan pszichológiai jelenségekhez kapcsolható, mint a szereplőknek a cselekvésükkel kapcsolatos kontrollérzete és felelősségvállalása, illetve az aktivitás-passzivitás gráffal együttesen az ágencia megragadására alkalmas (lásd például Ferenczhalmy és mtsai, 2010).

  • Ferenczhalmy, R., László J. (2006): Az intencionalitás modul kidolgozása Nooj tartalomelemző programmal. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged
  • Ferenczhalmy R., Hargitai R., Szalai K., László J. (2010): Az ágencia megjelenése és szerepe élettörténeti elbeszélésekben, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, május 27-29.