Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA INTÉZET
NARRATÍV KUTATÓCSOPORT

 

 

NEMZETI IDENTITÁS VIZSGÁLATA TÖRTÉNELMI SZÖVEGEKBEN

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kutatás a magyar történelmi múlt traumatikus eseményeire vontakozó történelmi elbeszélésekben a történetileg változó identitás-konstrukciós stratégiák vizsgálatára irányul.

  • stabil, illetve változó szociálpszichológiai konstrukciókösszehasonlítása
  • traumatikus történelmi események reprezentációjára vonatkozó generációs hipotézisek ellenőrzése
  • veszteséggel, szégyennel és bűntudattal való megbirkózás eljárásainak leírása és az eltérő perspektívák megjelenésének vizsgálata a történelmi elbeszélésekben
  • felelősség, ágencia vs. elszenvedés eloszlása
  • fenyegetettség vs. biztonság megjelenése
  • elfogadhatóság vs. elfogadhatatlanság értékelési mintázatai

A kutatás fontos elemét képezi a „párhuzamos történetek” elemzése, például az Osztrák-Magyar Monarchia történet osztrák, illetve magyar nézőpontból a csoport-referenciák, az értékelési perspektívák és a csoport-célok összehasonlítása terén.


Kutatásaink az identitás, a csoportközi viszonyok és a csoportpercepció hagyományos szociálpszichológiai tárgyait új megvilágításba helyezik azáltal, hogy a laboratóriumi vizsgálatokban tanulmányozott jelenségeket szisztematikus történeti kontextusba helyezik. A szociálpszichológiában feltárt implicit pszichológiai szemantikai jelenségek, pl. az infrahumanizáció, a nyelvi csoportközi torzítás, az ágencia vagy emberi esszenciák tulajdonítása a csoportközi viszonyok történeti kontextusától függően szisztematikusan másként viselkednek, mint a laboratóriumi vizsgálatokban. A kapott eredmények lehetőséget adnak a nemzeti identitás konstrukciójának Erikson (1959) identitás fejlődés elméletének kategóriáiban történő újraértelmezésére.


A kutatásaink rávilágítanak a történelmi narratív nyelv és a nemzeti identitás konstrukció közötti összefüggésekre az identitás közvetítés szempontjából. Ennek gyakorlati jelentősége elsősorban a történelem tankönyvek elbeszélő nyelvi megformálásában érhető tetten.