Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA INTÉZET
NARRATÍV KUTATÓCSOPORT

 

 

NYELVTECHNOLÓGIA ÉS NYELVI MODULOK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kutatás egyik célja olyan nyelvtechnológia eszközök létrehozása, amelyek nyelvi szinten egyén- és csoportpszichológiai folyamatokra való következtetést tesznek lehetővé. A nyelvtechnológiai modulok fejlesztése a Magyar Nemzeti Szövegtárból leválogatott szófaji listák alapján történt. A szófaji listák pszichológiai annotációját egyfelől a Narratív Kutatócsoport modulfejlesztői, valamint a  Szegedi Tudományegyetem nyelvészei végezték. Az egyes modulok szólistái a magyar nyelv 10 000 leggyakoribb igei, határozószói, melléknévi valamint főnévi listájából készültek.

 

Nyelvtechnológiai modul

Fejlesztő

ÉRTÉKELÉS
Bigazzi Sára, Csertő István
IDŐ
Ehmann Bea, Garami Vera
INTENCIONALITÁS
Ferenczhalmy Réka
ÉRZELEM
Fülöp Éva
TAGADÁS
Hargitai Rita
MI, ŐK ÉS SZELF-REFERENCIA
Hargitai Rita, Bokrétás Ildikó
KOHERENCIA
Papp Orsolya
SZEREPLŐK ÉS FUNKCIÓK
Péley Bernadette
KÖZELÍTÉS TÁVOLÍTÁS
Pohárnok Melinda
PSZICHOLÓGIAI PERSPEKTÍVA
Pólya Tibor
AKTIVITÁS-PASSZIVITÁS
Szalai Katalin
KOGNITÍV
Vincze Orsolya